Εταιρικά Νέα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

1 Ιανουαρίου 2014


Το πρώτο κριτήριο για την επιλογή ποικιλίας αποτελεί η τιμή του προϊόντος. Με τις επιτραπέζιες ελιές και μάλιστα αυτές που κατά την ωρίμανση αποκτούν έντονο μαύρο χρώμα, όπως η Αμφίσσης και η Καλαμών, επιτυγχάνονται οι υψηλότερες τιμές, άρα και το μεγαλύτερο εισόδημα. Ολόκληρη η  συγκομιδή όμως των επιτραπέζιων ελαιών δεν είναι κατάλληλη για κονσερβοποίηση. Για ελαιώνες με μεγάλη παραγωγή οι ελαιοκαλλιεργητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διαλογέα, μηχάνημα με το οποίο γίνεται η διαλογή των κατάλληλων για κονσερβοποίηση ελαιών και ο διαχωρισμός των ακατάλληλων, οι οποίες ελαιοποιούνται. Επομένως στην απόφαση για την καλλιέργεια επιτραπέζιας ποικιλίας πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη ότι οι υψηλές τιμές ισχύουν για μέρος της παραγωγής που ανταποκρίνεται σε κάποιες προδιαγραφές και ότι ο ελαιοκαλλιεργητής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διαλογέα, αλλά και κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους για να συντηρεί τους καρπούς σε περίπτωση που δεν μπορεί άμεσα να τους διαθέσει είτε γιατί δεν υπάρχει ζήτηση είτε γιατί οι τιμές είναι χαμηλές.

Η προσαρμοστικότητα της ποικιλίας στις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες του αγρού είναι το δεύτερο κριτήριο. Η Λιανολιά Κερκύρας π. χ. είναι ποικιλία που μπορεί να καλλιεργηθεί με συνθήκες υψηλής εδαφικής και ατμοσφαιρικής υγρασίας, όπου άλλες ποικιλίες δεν προσαρμόζονται. Η Χονδρολιά Χαλκιδικής έχει μεγάλες απαιτήσεις σε ώρες χαμηλών θερμοκρασιών για τη διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών και αυξάνει μόνο βλαστικά σε νότιες περιοχές με ήπιους χειμώνες.

Το ασυμβίβαστο αποτελεί κριτήριο σύμφωνα με το οποίο θα αποφασισθεί η καλλιέργεια μιας ή περισσοτέρων ποικιλιών στον ελαιώνα. Για ποικιλίες αυτόστειρες όπως η Χονδρολιά Χαλκιδικής σίγουρα απαιτείται δεύτερη ποικιλία επικονιαστής σε μια αναλογία 1  επικονιαστής  : 10 δένδρα βασικής ποικιλίας. Με τις επιτραπέζιες ποικιλίες θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη καλλιέργεια πολλών ποικιλιών. Οι πολλές ποικιλίες προκαλούν υπερεπικονίαση και μεγάλη καρπόδεση, με αποτέλεσμα οι παραγόμενοι πολλοί καρποί να είναι μικρού μεγέθους και ακατάλληλοι για κονσερβοποίηση. Με τις ποικιλίες διπλής χρήσεως και τις λαδολιές δεν υπάρχει πρόβλημα.

Η ελαιοκομική παράδοση ενός τόπου και η υπάρχουσα βιομηχανική υποδομή αποτελεί ένα σοβαρό κριτήριο που αφήνει ελάχιστα περιθώρια επιλογής ποικιλίας. Π.χ. στις περιοχές Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Αμφίσσης η ποικιλία Αμφίσσης είναι σχεδόν βέβαιη επιλογή, όπως είναι η Καλαμών στους Νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας και η Χονδρολιά Χαλκιδικής στον Νομό Χαλκιδικής.

Η δυνατότητα άρδευσης ή ύπαρξη επαρκών βροχοπτώσεων με κανονική κατανομή αποτελεί λόγο επιλογής επιτραπέζιας ή διπλής χρήσεως και όχι ελαιοποιήσιμης ποικιλίας ελιάς.

Η επιλογή ελιάς σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζεται με τις δυνατότητες του καλλιεργητή. Κατά κύριο λόγο αστοί και δευτερευόντως καλλιεργητές, όταν μάλιστα διαμένουν σε απόσταση από τον τόπο καλλιέργειας, επιλέγουν ως βασικές ποικιλίες τις ελαιοποιήσιμες, διότι έχουν τις λιγότερες απαιτήσεις και η καλλιέργεια τους σχετίζεται με λιγότερα προβλήματα σε σύγκριση με τις κονσερβοποιημένες.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές οργανωμένες φυτεύσεις ελαιοποιήσιμων ποικιλιών με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση του εξαιρετικής ποιότητας Ελληνικού ελαιολάδου.