Μεταποίηση Σιδήρου

Εικόνα τομέα Μεταποίηση Σιδήρου  
Μεταποίηση Σιδήρου για πελάτες μας, με χρήση τεχνολογικά προηγμένων μηχανημάτων για την παραγωγή αγκυρίων και μεταλλικών πλακών θεμελίωσης κτηρίων.

Η εγκατεστημένη γραμμή επεξεργασίας-μεταποίησης σιδήρου αποτελείται από μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως:
  • Οπτικός παντογράφος κοπής οξυγόνου - πλάσμα με δυνατότητα κοπής εως 60 mm.
  • Υδραυλικές πρέσσες για την παραγωγή καλουπιών εως 250 τόνους.
  • Πριονοκορδέλες για την κοπή του σιδήρου.
  • Υδραυλικές Στραντζόπρεσσες με δυνατότητα διαμόρφωσης εως 12 mm.
  • Υδραυλικά Ψαλίδια με δυνατότητα κοπής εως 12 mm.
  • Υδραυλικοί Κουρμπαδόροι με δυνατότητα διαμόρφωσης εως 10 mm.