Βιοκαύσιμα

Εικόνα τομέα Βιοκαύσιμα  
Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με βιοκαύσιμα, όπως κουκούτσια ελιάς, πυρινόξυλο επεξεργασμένο και κουκουτσιά ροδακίνου τα οποία συλλέγει κατά τη διάρκεια παραγωγής από τα κονσερβοποιία της περιοχής.

Τα παραπάνω διατίθενται χύμα με ανατρεπόμενο όχημα της εταιρείας μας, σε μεγασσάκους (BIG BAG) του ενός τόνου.

Θερμικές Αποδόσεις
 Υλικό  Θερμική Απόδοση
Κουκούτσι Ελιάς
 5.487 kcal
Πυρηνόξυλο  5.500 kcal
Κουκούτσι Ροδάκινου  6.500 kcal