Μεταλλικά Δοχεία Υψηλής Πίεσης

Εικόνα τομέα Μεταλλικά Δοχεία Υψηλής Πίεσης  
Τα μεταλλικά δοχεία υψηλής πίεσης κατασκευής μας πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, ενώ διαθέτουν και πιστοποίηση CE.

Στα προϊόντα μας περιλαμβάνονται:
  • Συγκόλλητες Δεξαμενές Αέρος με κυρτούς πυθμένες.
  • Στεφάνη - Βάση Προπέλας Νεφελοψεκαστήρα.