Τεγίδες-Μηκίδες

Εικόνα τομέα Τεγίδες-Μηκίδες  

Κατάλογοι

Διαμόρφωση Ελασμάτων
  • Διαμόρφωση Τεγίδας Τύπου Ζ
  • Διαμόρφωση Μηκίδας Τύπου C
  • Πρέσσα Διακοσμητικών Ελασμάτων
Τα προϊόντα των μεταλλικών διατομών τύπου C διαμορφώνονται από έλασμα γαλβανισμένο υψηλής αντοχής ώστε να παρέχουν ένα αποτελεσματικό, ελαφρύ και οικονομικό σύστημα για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό. Τα τυποποιημένα πάχη ελασμάτων τεγίδων (t) είναι 2.00, 2.50 & 3.00mm.
Οι τεγίδες τύπου C χρησιμοποιούνται ευρέως ως μηκίδες και επίσης, ως πλαίσια θυρών και παραθύρων. Επίσης, όταν συνδυαστούν με τις μεταλλικές διατομές τύπου Ζ προσφέρουν την απαιτούμενη στήριξη σε μια μεγάλη σειρά μεταλλικών αναρτούμενων στοιχείων. Οι τεγίδες τύπου C τοποθετούνται εύκολα και απλά χρησιμοποιώντας χαλύβδινες γωνίες στήριξης.

Τα τυποποιημένα μήκη τεγίδων τύπου C κυμαίνονται από 2 έως 14m (±10mm), ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα των τεγίδων ορίζεται στα 9m. Η διάτρηση των τεγίδων γίνεται ανά ζεύγη οπών και σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του αρμόδιου Μηχανικού. Στην περίπτωση των τεγίδων τύπου C120 & C140 έχουμε τρύπα ø14 και χρησιμοποιούμε κοχλίες Μ12-8.8mm με ροδέλα. Αντίθετα, στα άλλα δύο προφίλ τεγίδων C180 & C210 η τρύπα έχει διάμετρο Ø18 και χρησιμοποιούμε κοχλίες Μ16-8.8mm με ροδέλα.

Α) Προφίλ Ραουλιέρας Τεγίδα τύπου Ζ
 Είδος  Πάχος/Βάρος  Πάχος/Βάρος  Πάχος/Βάρος
 Πάχος/Βάρος
Ζ 140Χ64Χ56Χ15mm
Ανάπτυγμα : 278mm
1,5mm
3.336kg
2mm
4.448kg
2,5mm
5.56kg
 
Ζ 180Χ64Χ56Χ15mm
Ανάπτυγμα : 318mm
1,5mm
3.816kg
2mm
5.088kg
2,5mm
6.36kg
 
Ζ 210Χ64Χ56Χ15mm
Ανάπτυγμα : 348mm
1,5mm
4.176kg
2mm
5.568kg
2,5mm
6.96kg
 3mm
8.35kg

Β) Προφίλ Ραουλιέρας Μηκίδα τύπου C
 Είδος  Πάχος/Βάρος
 Πάχος/Βάρος  Πάχος/Βάρος
 Πάχος/Βάρος
 Πάχος/Βάρος
 C 60X60X15mm
Ανάπτυγμα : 195mm
1mm
1.56kg
1.5mm
2.34g
2mm
3.12kg
2.5mm
3.90kg
 
 C 100X60X15mm
Ανάπτυγμα : 235mm
1mm
1.88kg
1.5mm
2.82kg
2mm
3.76kg
2.5mm
4.70kg
 
 C 120X60X15mm
Ανάπτυγμα : 255mm
1mm
2.04kg
1.5mm
3.06kg
2mm
4.08kg
2.5mm
5.10kg
 
 C 140X60X15mm
Ανάπτυγμα : 275mm
1mm
2.20kg
1.5mm
3.30kg
2mm
4.40kg
2.5mm
5.50kg
 
 C 180X60X15mm
Ανάπτυγμα : 315mm   
1mm
2.52kg
1.5mm
3.78kg
2mm
5.04kg
2.5mm
6.30kg
3mm
7.56kg
 C 210X60X15mm Ανάπτυγμα : 345mm 1mm
2.76kg
1.5mm
4.14kg
2mm
5.52kg
2.5mm
6.90kg
3mm
8.28kg

Γ) Προφίλ Ραουλιέρας Τεγίδα τύπου Σ
 Είδος  Πάχος/Βάρος  Πάχος/Βάρος  Πάχος/Βάρος  Πάχος/Βάρος Πάχος/Βάρος
 Σ 162Χ60Χ15mm
Ανάπτυγμα : 306mm
1mm
2,448kg
1,5mm
3,672kg
2mm
4,89kg
2,5mm
6,12kg
3mm
7,34kg

Δυνατότητα διάτρησης στα προφίλ: Φ14, Φ18, Φ14Χ19, Φ18Χ24 με αξονική απόσταση οπών 70mm minimum.