Εγκάρσια γραμμή Σχιστικού κ Ισιωτικού λαμαρίνας

Εικόνα τομέα Εγκάρσια γραμμή Σχιστικού κ Ισιωτικού λαμαρίνας  
Κέντρο επεξεργασίας λαμαρίνας αποτελούμενο από γραμμή επί μήκους σχισίματος και επανατύλιξης (Σχιστικό) και γραμμή επιπεδοποίησης και κατά πλάτος κοπής (Ισιωτικό).

Το τμήμα επεξεργασίας προϊόντων λαμαρίνας, σε μορφή ρολλών (coilς), αποτελείται απο μια γραμμή επι μήκους σχισίματος και επάνατυλιξης (σχιστικό) και μια γραμμή επιπεδοποιήσης και κατά πλάτους κοπής (ισιωτικό). Στεγάζεται στις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, στο 7Ο km Σκύδρας – Αριδαίας του Ν. Πέλλας σε χώρο 2.000 m2 και ο εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας, με ημερομηνία παραγωγής των γραμμών το έτος 2010. Οι διαδικασίες παραγωγής των δύο παραπάνω γραμμών είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 στο ´HIGH PRECISION COIL PROCESSING´. Όλες οι μετρήσεις που γίνονται κατά την διάρκεια επεξεργασίας των ρολών (coils), πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα όργανα μέτρησης, ενώ παράλληλα οι χειριστές των γραμμών, παρακολουθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παραλαμβανομένων ρολών μέσα απο τυποποίημενες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Κατά την περίπτωση μη συμμόρφωσης των ρολών με τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζήτησης του πελάτη μας, το προσωπικό της εταιρείας μας συντάσει έντυπο διαμαρτυρίας (claim) και ενημερώνει περαιτέρω.

Γραμμή επί μήκους σχισίματος και επανατύλιξης (Σχιστικό)
Η γραμμή επι μήκους σχισίματος και επανατύλιξης (σχιστικό), έχει τη δυνατότητα να σχίζει μέχρι και 20 φορές αναλόγως το πάχος του ελάσματος, ενώ επανατυλίγει ρολά (coils), γαλβανισμένης, προβαμμένης, ανοξείδωτης και DCP λαμαρίνας, μέγιστου βάρους 15 τόνους σε πάχος ελάσματος απο 0,30mm έως 4mm το μέγιστο. Το ελάχιστο πλάτος ρολών (coils) που επεξεργαζόμαστε είναι 300mm (τσέρκια – coils strips), ενώ το μέγιστο πλάτος φτάνει τα 1600mm. Η ακρίβεια σχισίματος μπορεί να φτάσει τα 0,01mm και επανατύλιξης 0,2mm/m.  
Πλεονέκτημα της γραμμής είναι το 1mm ΜΟΝΟ πλάτος ξακρίσματος για πάχος λαμαρίνας απο 1,00mm και άνω, ενώ για πάχος ελάσματος κάτω του 1mm απαιτούνται 2mm πλάτος ξακρίσματος. Επίσης επιτυγχάνεται η συνεχείς διαδικασία παραγωγής δίοτι η γραμμή διαθέτει 2 κεφαλές που της δίνουν το πλέονεκτημα να μη σταματά.
Το σχέδιο σχισίματος και διάταξης των μαχαιριών επεξεργάζεται μέσω software απο Η/Υ και έτσι ελαχιστοποιήται η πιθανότητα λάθους.

Γραμμή επιπεδοποίησης και κατά πλάτος κοπής (Ισιωτικό)
Η γραμμή επιπεδοποιήσης και κατά πλάτους κοπής (ισιωτικό) λαμαρίνας, έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί ρολά (coils) γαλβανιζέ, προβαμμένα, DCP και ανοξείδωτα μέγιστου βάρους 20TN (εσωτερικής διαμέτρου απο Φ450 εώς Φ700) με πάχος ελάσματος απο 0,30mm εώς 3mm πάχος το μέγιστο. Τo ελάχιστο πλάτος ρολών (coils) είναι 300mm (τσέρκια-strips) ενώ το μέγιστο φτάνει τα 1600mm. Το μέγιστο μήκος των έτοιμων – επιπεδοποιημένων φύλλων λαμαρίνας φτάνει τα 7000mm, ενώ το ελάχιστο τα 300mm.
Η ακρίβεια του μήκους κοπής καθώς επίσης και η ακρίβεια στις διαγώνιες μετρήσεις περιορίζεται στα -+ 0,5mm. Το γκρούπ της κεφαλής, του ισιωτικού αποτελείται απο 7 Hi levelers με 23 ράουλα επιπεδοποιήσης στηριζόμενα σε 8 πάνω και 8 κάτω ρυθμιζόμενα ράουλα στήριξης. Το παραγωγικό αποτέλεσμα της επιπεδοποιήσης φύλλων λαμαρίνας είναι σύμφωνο με την τελευταία ευρωνόρμα ΕΝ 10131 (για τα ψυχρά ρολά –DCP) καθώς επίσης και ΕΝ 10143 (για τα γαλβανισμένα ρολά – HDG).

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι εγκαταστημένες οι παραπάνω γραμμές παραγωγής διαθέτουν δύο ξεχωριστές γερανογέφυρες 20 ΤΝ και 10 TN αντίστοιχα. Η διαχείρηση των ρολών (ανύψωση, μεταφορά και αποθήκευση γίνεται με ειδικά μεταλλικά νύχια που προσαρμόζονται στους γάντζους των γερανογέφυρων τύπου C-hook. Η φόρτωση των έτοιμων επίπεδων προϊόντων λαμαρίνας, γίνεται με είδικα ανυψωτικά συστήματα (τρίγωνα) και ξυλοπαλέτες ειδικών διαστάσεων. Όλοι οι υφασμάτινοι ιμάντες ανύψωσης του συγκεκριμένου τμήματος είναι επενδεδυμένοι με αντικοπτικά μανίκια πολυουρεθάνης.