Εμπόριο Σιδήρου

Εικόνα τομέα Εμπόριο Σιδήρου  
Διαθέτουμε όλα τα προϊόντα σιδήρου (μαυρά, γαλβανιζέ, INOX, κ.λ.π.), σε όλες τις διαστάσεις και διατομές που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως :
 • Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (λάμες).
 • Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ισοσκελούς διατομής (ισοσκελείς γωνίες).
 • Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλά).
 • Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα).
 • Ράβδοι θερμής έλασης διατομής μορφής "Τ".
 • Δοκοί θερμής έλασης διατομής μορφής "Π".
 • Δοκοί θερμής έλασης IPN.
 • Δοκοί θερμής έλασης IPE.
 • Δοκοί θερμής έλασης HEA.
 • Δοκοί θερμής έλασης HEB.
 • Σωλήνες κυκλικής, τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά).
 • Σωλήνες γαλβανισμένοι κυκλικής, τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά γαλβανιζέ).
 • Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών ERW. Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις.
 • Χαλυβδοσωλήνες ERW. Χαλυβδοσωλήνες Γαλβανισμένοι εν θερμώ για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις.
 • Mαύρο σύρμα σκληρό σε ρολούς.
 • Mαύρο σύρμα μαλακό σε ρολούς.
  • Σύρμα μαύρο μαλακό Φ 1,20 mm.
  • Σύρμα μαύρο μαλακό διαφόρων άλλων διαμέτρων.
  • Σύρμα μαύρο μαλακό χορτοδεσίας.
 • Γαλβανισμένο σύρμα σε ρόλους.
  • Κοινό μαλακό
  • Βαρέως τύπου
  • Ημίσκληρο
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χάλυβα συμβάλλουν στην ευρεία παρουσία και χρήση του σε ποικίλες εφαρμογές όπως: Βαριές και Ελαφρές Κατασκευές, Μεταφορά Νερού, Βιομηχανία, Γεωργία, Ηλεκτρολογικές Εφαρμογές, Επίπλωση και πολλές άλλες.

Τα είδη χάλυβα διαφοροποιούνται στη χημική τους σύνθεση, τις μηχανικές ιδιότητες, την κατάσταση της επιφανείας, τη μορφή και τις διαστάσεις, και παρέχουν πολυάριθμους συνδυασμούς, καθένας από τους οποίους καλύπτει διαφορετικές ανάγκες.

Διαθέτοντας περισσότερους από 7.000 κωδικούς προϊόντων, η εταιρεία ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ. εξυπηρετεί πάνω από 2.000 πελάτες στην Ελλάδα από τα τρία κέντρα διανομής της.