Εταιρικά Νέα

Φυτοπροστασία στην ΕΛΙΑ

17 Απριλίου 2019


Το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων, η γενική διεύθυνση τροφίμων, η δ/νση ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων και το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών ποιοτικού & φυτουγειονομικού ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσαν Τεχνικό Δελτίο με οδηγίες ψεκασμού για την ελιά.

 

Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να τις αναλυτικές οδηγίες. 

For more visit our website:

www.kamarakis.gr 

 

Find us on Social Media:

facebook.com/kamarakis.company

twitter.com/kamarakis_