Αντιχαλαζικά : Προϊόντα Τομέα : Καρούλι τεντώματος σύρματος Ε.Τ.