Εταιρικά Νέα

Νέος Τομέας Αμπελουργικά Προϊόντα

15 Ιουνίου 2016


Στην ιστοσελίδα μας προστέθηκε ο τομέας Αμπελουργικά Προϊόντα. Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα εκείνα που αποτελούν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Στήριξης Αμπέλου.

Βασικό στοιχείο του συστήματος αποτελεί ο προγαλβανισμένος μεταλλικός αμπελουργικός πάσσαλος με εξωτερικές εγκοπές. Η καινοτομία στη σχεδίαση του και η ιδιαιτερότητα της παραγωγικής του διαδικασίας, αποτελεί τη βασική του διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην σελίδα του τομέα Αμπελουργικά Προϊόντα.